Zastupitelé schválili dotační program Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání

20.05.2020 09:34

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo 18. května dotační program pro podporu podnikatelů, kteří utrpěli ztráty v souvislosti s pandemií koronaviru.

„Účelem dotačního programu je podpora fyzických osob podnikajících a právnických osob, které v důsledku zavedení nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru musely zastavit svou činnost v oblasti poskytování služeb či výroby. Celkový objem finančních prostředků podpory představuje částku čtyři miliony korun. Zdrojem financování podpory jsou nevyužité prostředky Fondu rozvoje bydlení,“ uvedl tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Dotace poskytovaná z Programu bude účelově vázána na dokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu nebytových prostorách využívaných fyzickými osobami podnikajícími a právnickými osobami k výkonu jejich podnikatelské činnosti na území města Uherské Hradiště, které byly v době nouzového stavu uzavřeny. Finanční podpora na pokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu v nebytových prostorách může činit 100% celkových nákladů.

V případě, že součet všech žádostí o podporu bude převyšovat částku vyčleněnou městem Uherské Hradiště na financování dotačního programu, budou částky podpory přiměřeně kráceny.

„Podávání žádostí bude možné od pondělí 22. června, ukončení jejich podávání je stanoveno na pátek 21. srpna.
Finanční podpora bude poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace, doložení nájemní smlouvy na nebytové prostory na území města Uherské Hradiště a čestného prohlášení o uzavření provozovny v době nouzového stavu. Pro tento dotační program nebude vyžadována povinná příloha, tj. Daňové přiznání podnikatele, účetní závěrka apod.
Vlastimil Langer
Zdroj a ilustrační foto: MěÚ Uherské Hradiště