Zastupitelé schválili dohodu o dočasném přerušení projektu sportovní haly

01.07.2020 10:23

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  - Dopisem o dočasném přerušení přípravy projektu sportovní haly informoval v úterý 2. června starostu Roberta Stržínka vedoucí odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Na její stavbě se měl kraj podílet rovným dílem s městem Valašské Meziříčí, a proto museli zastupitelé rozhodnout, zda s postupem kraje souhlasí.
Starosta tak v úterý 26. června předložil valašskomeziříčským zastupitelům Dohodu o přerušení plnění závazku na projektu sportovní haly, kterou městu zaslal Zlínský kraj.
„I když nás rozhodnutí Zlínského kraje netěší, respektujeme jej a zastupitelé vzájemnou dohodu schválili. Navrhli jsme ale, aby obsahem dohody bylo mimo jiné ujednání, že plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci bude přerušeno na dobu nejdéle dvou let. Cílem nás všech totiž je, aby sportovci ve Valašském Meziříčí získali důstojnou sportovní halu ať už ve spolupráci se Zlínským krajem, nebo našimi vlastními silami,“ shrnul starosta Robert Stržínek s tím, že město přípravné práce zatím stály 2,5 milionu korun jako podíl na vypracování projektové dokumentace.

Hala by měla vyrůst v areálu Integrované střední školy. Město s krajem se měly na výstavbě podílet rovným dílem - každý částkou téměř 77 milionů Kč. Přesto, že se obě strany pečlivě věnovaly přípravě projektové dokumentace, výsledná cena proti původní studii nakonec nečekaně vzrostla.
„Z důvodů, které nastaly v průběhu přípravy akce, zejména z důvodu navýšení investičních nákladů všech částí akce o 117 mil. Kč vč. DPH, rozhodla Rada Zlínského kraje o odložení realizace investiční akce. V plánu na rok 2021 zůstává pouze dílčí část rekonstrukce školy se stavebními náklady ve výši 30 mil. Kč, které na svém majetku zrealizuje Zlínský kraj,“ uvedl Libor Pecháček, vedoucí odboru investic Zlínského kraje, v dopise adresovaném starostovi Robertu Stržínkovi.
Zároveň doplnil, že na akci je vydáno platné stavební povolení, jehož platnost bude Zlínský kraj udržovat a celá investiční akce je tak realizovatelná kdykoliv v blízké budoucnosti, v závislosti např. na přístupnosti vhodných dotačních prostředků.
Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Valašské Meziříčí
Foto: Archiv KNZ