Zastupitelé schválili akční část plánu udržitelné městské mobility

25.06.2020 16:23

OTROKOVICE - Město Otrokovice za pomoci dotačního titulu ze Státního fondu životního prostředí nechalo v roce 2018 odbornou společností zpracovat Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice.

„Plán je rozdělen do následujících částí: přípravnou vč. komunikační strategie, analytickou, návrhovou, akční plán, SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) a monitoring plánu. Návrhovou část a akční plán schválili nedávno členové Zastupitelstva města Otrokovice,“ informoval tisková mluvčí Otrokovice radnice Romana Pastuszková.

Plán udržitelné městské mobility je strategický dokument, který předkládá vizi pro městskou mobilitu ve městě, představuje účinná opatření, vyjasňuje odpovědnosti a pravomoci při realizaci a definuje odolný a flexibilní plán financování.
„Hlavním cílem přijatého plánu je účinně řešit  problémy související s dopravou ve městě. Zejména návrhová část a akční plán jsou těmi nejdůležitějšími částmi dokumentu. Jsou zde navrhovány například úpravy sítě veřejné hromadné dopravy, pěších a cyklistických tras a sítě komunikací individuální automobilové dopravy,“ vysvětlila starostka Hana Večerková. Základním posláním je zlepšit lidem život ve městě, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za minimalizování negativních dopadů na zdraví, společnost a životní prostředí.

Plán udržitelné městské mobility je vytvořen na 25 let.
„Každých pět let bude dokument aktualizován. Nyní je vytvořen do roku 2024,“ řekla Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního s tím, že přijetí dokumentu předcházelo několik setkání s veřejností. Občané Otrokovic byli seznámeni s výsledky analýz a měli příležitost diskutovat o rozvoji dopravy ve městě. Snahou města bylo vyslechnout obyvatele a do dokumentu jejich připomínky zapracovat.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice