Zastupitelé podpořili projekty vodohospodářské infrastruktury v obcích i opatření na zmírnění následků sucha v lesích

14.05.2020 08:19

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení dotací z Programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 10 žadatelům z řad obcí v souhrnné výši 6,397 milionu korun schválili krajští zastupitelé. Dotace jsou určeny na zhotovení projektové dokumentace na komplexní řešení vodohospodářské infrastruktury v obci.

„Podpořili jsme například projekt čištění odpadních vod v Hostišové, odkanalizování obce Bohuslavice u Zlína, projekt odkanalizování a čistírny odpadních vod v Lechoticích nebo modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Rusava," uvedla Margit Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Zastupitelé rovněž schválili poskytnutí dotací z Programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích. „Na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest byla dotace poskytnuta 16 žadatelům v celkové výši 3 415 200 korun. Na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků byla dotace přidělena 46 žadatelům v celkové výši 1, 941 milonu korun,“ dodala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Tento program vyhlašujeme již čtvrtým rokem, abychom vlastníkům lesů pomohli vyrovnávat se s následky sucha,“ sdělila radní Margit Balaštíková.

„V rámci podpory usměrňování odtoku a vsakování vody podporujeme budování nových drenáží, rigolů, opěrných a zárubních zdí či rekonstrukci a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cest, tedy drenáží, trativodů, propustků, vsakovacích objektů nebo protipožárních nádržek,“ upřesnil Alan Urc, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
Vlastimil Langer

Zdroj a ilustrační foto: Zlínský kraj