Zastupitelé Otrokovc schválili rozdělení peněz z veřejné sbírky

14.02.2020 11:10

OTROKOVICE  - Město ve spolupráci z místní pobočkou Naděje zorganizovalo již podruhé veřejnou sbírku v rámci akce Otrokovice pomáhají potřebným. Na účtu sbírky se sešlo rekordních 371 tisíc korun. O tom, komu peníze poputují, rozhodli otrokovičtí zastupitelé na svém včerejším zasedání.

Na veřejnou sbírku přispívali návštěvníci akce Otrokovice pomáhají potřebným 2019 nákupem občerstvení a originálních hrníčků. Město Otrokovice přispělo na nákup surovin částkou 130 tisíc korun a další finanční prostředky do veřejné sbírky zaslali dárci převážně ze společností sídlících v Otrokovicích a okolí.

Otrokovická NADĚJE, která se podstatnou měrou zasloužila o zdárný průběh celé charitativní akce obdrží 50 % výtěžku, tedy 190 tisíc korun, z nichž 25 % obdrží NADĚJE, pobočka Otrokovice, která poskytuje sociální služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a 25 % obdrží Naděje, otrokovická o. p. s., která vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním postižením.   Olomoucká ŠANCE, která je příjemcem prostředků ze sbírky Pomáháme potřebným a Otrokovice pomáhají potřebným již od samého počátku díky iniciativě paní Zdeny Wasserbauerové, obdrží 100 tisíc korun. Jejich posláním je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života.

Nadace Národ dětem sídlící při pražské nemocnici Motol  mimo jiné financuje  výzkum léčby dětského onkologického onemocnění. V letošním roce na tento účel poskytne otrokovická radnice ze sbírky 31 tisíc korun. Zbývajících 50 tisíc korun poputuje na veřejnou sbírku humanitární a charitativní akce pro předčasně narozené děti, pro neonatologii nemocnice T. Bati ve Zlíně. 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Otrokovice, Romana Stehlíková