Zastupitelé města Kroměříž podpořili MUDr. Mergenthalovou, změny v nemocnici považují za škodlivé

08.02.2019 12:06

KROMĚŘÍŽ - Zastupitelstvo města Kroměříže nesouhlasí s nedávným odvoláním místopředsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice a. s. MUDr. Lenky Mergenthalové, MBA. Poděkovalo jí za odvedenou práci a za ekonomickou a personální stabilizaci nemocnice.
„V usnesení, které navrhla europoslankyně Olga Sehnalová, zastupitelé označili dosavadní vývoj krajského zdravotnictví za nekoncepční, škodlivý, demotivující a ohrožující personální stabilitu k zajištění dostupné zdravotní péče na Kroměřížsku,“ informoval tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Proti odvolání ředitelky Mergenthalové se již dříve ohradila městská rada. Když se tyto informace objevily, radní poslali hejtmanovi Jiřímu Čunkovi a radním Zlínského kraje dopis, kterým žádali o potvrzení či vyvrácení těchto informací a také v něm vyjádřili Mergenthalové podporu. Hejtman Čunek odpověděl, že změny v managementu nemocnice jsou odpovědností valné hromady, tedy krajské rady. Mergenthalovou podpořili zaměstnanci nemocnice, má také podporu veřejnosti. V čele nemocnice stála od ledna 2014. Kromě zlepšení její ekonomiky pracovala na rozvojových projektech.

Podle starosty Jaroslava Němce je odvolání Mergenthalové chybným krokem. Zlínský kraj podle něj ignoruje hlas samosprávy, občanů i zaměstnanců nemocnice. „Věřím, že si na tuhle aroganci vedení hejtmanství lidé při dalších krajských volbách vzpomenou,“ přál si Němec.

„Čunek loni při debatách o změnách v krajském zdravotnictví odmítl rušení oddělení v nemocnicích a mluvil pouze o administrativních opatřeních, které mají zefektivnit řízení nemocnic a zlepšit jejich postavení vůči zdravotním pojišťovnám a dodavatelům. Od ledna letošního roku byla ale v Kroměříži zrušena lůžková část očního oddělení. V odpovědi na dopis radních města z letošního ledna hejtman Čunek opět slibuje, že žádné další rušení oddělení či zásadní změny, které by se měly dotknout kvality a rozsahu péče v Kroměřížské nemocnici a. s., se neplánují,“ připomenul tiskový mluvčí radnice.

Zastupitelé ve čtvrtečním usnesení opětovně vznesli požadavek, aby město Kroměříž bylo v dostatečném předstihu informováno o veškerých záměrech a návrzích změn v rozsahu poskytování zdravotní péče, včetně dočasných opatření, a rovněž o případných změnách právní formy Kroměřížské nemocnice a. s. V usnesení se zastupitelstvo znovu přihlásilo k memorandu z 15. února loňského roku (lze jej najít na adrese https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/zastupitelstvo-rada/memorandum-zastupitelstva-mesta-kromerize-k-situaci-ve-zdravotnictvi-regionu-kromerizska/).

Nad jeho rámec ještě hejtmana vyzvalo, aby řešil situaci centrálních operačních sálů Kroměřížské nemocnice a. s. a aby zaslal zastupitelům informaci o tom, jak budou práce postupovat.

Město se za zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče v kroměřížské nemocnici minimálně ve stávajícím rozsahu postavilo rázně již v loňském roce, kdy Zlínský kraj přišel s novou koncepcí zdravotnictví, která by vedla ke koncentraci většiny důležitých oborů do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Zlínský kraj záměr poté pozměnil a nyní připravuje stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně – Malenovicích. Budoucnost Kroměřížské nemocnice a. s. je tak nejasná.

Vlastimil Langer

Zdroj: Tisková zpráva MěÚ Kroměříž

Foto: Archiv KNZ