Zásobování teplem přichází s dalšími informacemi o ZEVO

06.02.2019 07:05

VSETÍN - Soukromá společnost MVV Energie CZ, která je majitelem Zásobování teplem Vsetín, plánuje na Vsetíně realizovat svůj projekt Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). „Záměr přestavby stávající kotelny v Luhu I. na ZEVO nyní prochází komplexním posouzením vlivu na životní prostředí, tzv. velkou EIA,“ informoval Jiří Žůrek z MěÚ Vsetín.

Vedení města Vsetína podle něj vnímá tento projekt jako jednu z možných variant řešení budoucnosti odpadového hospodářství ve Vsetíně a zároveň jako téma velmi citlivé, které mezi občany vzbuzuje obavy a vyvolává řadu otázek.

A právě v rámci snahy o větší informovanost zveřejnilo Zásobování teplem na svých internetových stránkách https://ztv.mvv.cz sekci ZEVO Vsetín, v níž se tomuto zamýšlenému projektu věnuje.

Vlastimil Langer