Zápisy do škol zřizovaných městem Rožnov budou bez dětí

06.04.2020 07:49

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v Rožnově kvůli koronavirové pandemii netradičně bez osobní přítomnosti dětí ve škole. „Zápisy ve všech pěti městem Rožnov zřizovaných školách se konají jednotně – ve středu 15. dubna od 9 do 17 hodin. Ve zbylých dvou, jejichž zřizovatelem není město, se konají 6. dubna a ve druhém případě průběžně po celý duben,“ informoval Marek Havran z rožnovské radnice.
Zákonným zástupcům dětí, které by od 1. září 2020 měly začít plnit povinnou školní docházku a které mají trvalý pobyt na území Rožnova, školy 30. března odeslaly pozvánky podle stanovených spádových obvodů jednotlivých škol. V pozvánkách budou uvedeny veškeré pokyny.

Děti, které mají trvalý pobyt mimo území Rožnova, ale na území města bydlí, mají také možnost plnit zde povinnou školní docházku. V tomto případě však MěÚ zákonným zástupcům doporučuje, aby se spojili s vedením příslušné ZŠ podle místa stanoveného spádového obvodu (k dispozici na www.roznov.cz).

Ředitelé všech pěti základních škol zřizovaných městem Rožnov se dohodli, že k zápisu do prvního ročníku dojde v jednotném termínu, a to 15. dubna od 9.00 do 17.00 hodin.
„V tento den zákonní zástupci donesou do školy v obálce všechny dokumenty podle pokynů v pozvánce. Obálku vhodí do připraveného boxu u vstupních dveří školy. Rodiče, kteří budou žádat o odklad, se individuálně domluví telefonicky s ředitelem školy. Podrobné informace najdou rodiče na webech jednotlivých škol,“ řekl Dušan Vrážel, vedoucí odboru školství a sportu MěÚ Rožnov.

Informace o školách, jejichž zřizovatelem není město: 

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání na soukromé ZŠ Sedmikráska, o.p.s. se bude konat 6. dubna od 8 do 17 hodin, bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy www.sedmikraska.cz.

Zápis do prvního ročníku Základní školy Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží proběhne pouze distančně, a to v období 1. 4. až 30. dubna, rodiče mohou kontaktovat ředitelku Annu Kovárňovou na telefonu 734 495 825 nebo na e-mailu reditel@zsproznov.cz, veškeré info na www.zsproznov.cz.
Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Ilustrační foto: Archiv KNZ