Základním školám přispěje kraj na vybavení dílen

18.05.2020 08:48

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo rámec programu Podpora vybavení dílen v základních školách, na který vyčlenil kraj pět milionů korun.

„Smyslem programu je podpora polytechnického vzdělávání na základních školách. Chceme motivovat žáky ke studiu v technických oborech středních škol. Absence rukodělných činností na školách totiž vedla k nezájmu žáků o učební obory a profese, které manuální zručnost vyžadují,“ sdělil radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství.

„V posledních letech došlo ke zrušení většiny dílen na základních školách a na jejich opětovné vybavení nemají školy dostatek financí. V loňském roce jsme tento program vyhlásili poprvé a mezi 53 žadatelů rozdělili celkem 4,93 milionu korun,“ doplnil Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu. 

Program Podpora vybavení dílen v základních školách je včetně formuláře žádosti zveřejněn od 13. května na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zlínský kraj