Začíná regenerace zeleně pod sídlištěm Jižní Svahy

29.01.2018 16:19

ZLÍN - V nejbližších dnech začne realizace projektu Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy, k. ú. Zlín, který má za cíl upravit plochu zeleně rostoucí na svazích pod sídlištěm. Jedná se o pás zeleně od křižovatky Gahurova přes zeleň nad OC Čepkov, pod kostelem na Jižních Svazích až po Nivy. Informaci sdělil tiskový mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

„Navrženými opatřeními dojde k likvidaci invazivních druhů, celkovému zvýšení pestrosti druhů stromů a keřů, obnově lučních porostů, záchraně ploch se starými odrůdami ovocných dřevin, vnášení prvků pro podporu rostlin a živočichů, zvýšení bezpečnosti občanů v blízkosti často využívaných chodníků i ponechání vybraných ploch dřevin samovolnému vývoji,“  řekla Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství. V souvislosti s realizací záměru vyplývají pro občany i určitá omezení. V první fázi bude do konce března 2018 probíhat kácení. Největší zásah do zeleně bude v okolí chodníku od Čepkova na Jižní Svahy.

„Upozorňujeme občany, že se v lokalitě budou pohybovat pracovníci s motorovými pilami, auta a stroje na štěpkování dřevní hmoty,“ doplnila Vladimíra Pavlovová. V létě budou pokračovat ořezy dřevin a keřů, úprava terénu, zakládání trávníků, skončí se na podzim výsadbami.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer