Žáci druhého stupně se vrací do lavic

08.06.2020 13:52

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Možnost nastoupit k dobrovolné výuce přímo v základní škole dostali v pondělí 8. června také žáci 6. a 8. tříd. Tuto příležitost využila v případě pěti městem zřizovaných ZŠ zhruba polovina dětí.

 „Vzhledem k tomu, že obnovení výuky také v 6. a 8. třídách je dobrovolné nejen ze strany žáků, ale i samotných škol, přistoupily k němu školy individuálně dle svých personálních a kapacitních možností. Zejména se jedná o formu třídnických hodin zaměřených na výuku základních předmětů, tedy českého jazyka, matematiky a cizích jazyků. Tuto možnost využila v průměru cirka polovina všech žáků zmíněných tříd, zbývající se nadále účastní vzdálené výuky,“ popsala situaci místostarostka Yvona Wojaczková.
Žáci musí být ve škole nadále v maximálně 15členných skupinách a dodržovat další hygienická opatření.

Město Valašské Meziříčí zřizuje základní školy - Křižná, Masarykova, Šafaříkova, Vyhlídka a Žerotínova. Už 11. května usedli v rámci přípravy na přijímací řízení do lavic žáci 9. tříd a 25. května pak žáci 1. stupně (1. – 5. třída).

Situace na 2. stupni městem zřizovaných základních škol:

ZŠ Masarykova - Výuka probíhá tři dny v týdnu od 9.30 do 12.00 hodin. Oproti prvním opatřením se nic nemění. Žáci jsou z valné části pouze ve svých kmenových učebnách a učit se dle rozvrhu, který vytvořili třídní učitelé. Rozvrh obsahuje převážně základní předměty, ovšem probíhají také konzultace k zadaným úkolům z distanční formy výuky a třídnické hodiny.

ZŠ Vyhlídla - Každá třída jde do školy jednou týdně a v jednotlivých třídách je možné vytvořit vždy dvě skupiny. Probíhá výuka (konzultace) českého jazyka a matematiky v blocích po hodině a půl + další předměty dle organizačních možností. Žáci jsou ve škole maximálně do 12.30 hodin.

ZŠ Žerotínova - Výuka probíhá dvakrát týdně. Vyučuje se matematika, český jazyk, anglický jazyk, popřípadě jiné předměty podle situace a potřeby formou konzultací. Vysvědčení se bude ve škole předávat v pátek 26. června. Ve dnech 29. a 30. června zde bude vyhlášeno ředitelské volno z důvodů rekonstrukce vnitřních prostor školy.

ZŠ Křižná - Dobrovolná výuka probíhá dvakrát týdně formou třídnických hodin, jejich termíny obdrželi žáci prostřednictvím třídních učitelů. Nástup žáků 2. stupně je naplánován od 8.30 hodin tak, aby se nemíchali s 1. stupněm.

ZŠ Šafaříkova - Výuka českého jazyka, matematiky a anglického jazyka probíhá dvakrát týdně v blocích po 60 minutách. Ve vybraných hodinách mohou žáci, kteří se výuky ve škole neúčastní, sledovat výuku online. Škola také nadále pokračuje se vzdálenou výukou, náplň hodin je zaměřena na plnění zadaných úkolů.
Vlastimil Langer

Zdroj: MěÚ Valašské Meziříčí
Ilustrační foto: Archiv KNZ