Začala stavební úprava silnice v Uherském Ostrohu

21.05.2020 14:56

ZLÍNSKÝ KRAJ – Město Uherský Ostroh čeká stavební úprava části silničního průtahu v délce 657 metrů. Stavební práce zde byly zahájeny 18. května a potrvají do konce listopadu.

„Cena za tuto stavbu činí 10,725 milionu korun, investorem bude naše příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Vozovka bude rozšířena na sedm metrů. Součástí stavby bude i výstavba zastávkového pruhu pro autobusy a vodorovné i svislé dopravní značení.Stavební úprava silnice bude realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Uherský Ostroh, jejímž předmětem bude stavební úprava připojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnova stávajících a doplnění nových chodníků, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, parkovací plochy a přeložka veřejného osvětlení.

„Pro nákladní automobily nad 7,5 tuny bude platit úplná uzavírka, objízdná trasa je stanovena přes Veselí nad Moravou a Moravský Písek. Vozidla o hmotnosti do 7,5 tuny a také autobusy budou projíždět stavbou v jednom jízdním pruhu. Ve směru od Moravského Písku bude za mostem přes Moravu silniční doprava převedena na místní komunikaci až po silnici,“ popsal náměstek Botek.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj