Začala rekonstrukce silnice ve Viganticích

12.09.2018 14:07

ZLÍNSKÝ KRAJ – Více než dva kilometry nové silnice brzy získají Vigantice na Rožnovsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde připravilo rekonstrukci silničního průtahu za bezmála 18 milionů korun. Stavba bude financována Zlínským krajem.
„Stavební práce zde byly zahájeny na začátku září a budou přerušeny před zimním obdobím. Celá stavba pak bude dokončena v prvním pololetí příštího roku,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy. Práce budou probíhat za částečné uzavírky, střídavý provoz v jednom jízdním pruhu bude řízen semafory.
Celková délka rekonstruovaného úseku je 2 304 metrů. Součástí stavby jsou nezbytné stavební úpravy silničních propustků a zastávkových pruhů osobní linkové dopravy včetně dopravního značení.
Obec Vigantice bude souběžně provádět stavební úpravy chodníků a výstavbu nových podél silnice, rekonstrukci nástupišť autobusových zastávek, veřejné osvětlení a stavební úpravy připojení sjezdů.
Vlastimil Langer
Foto: www.rszk.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz