Začala oprava křižovatky před vsetínským gymnáziem

09.07.2020 07:36

VSETÍN - Křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova před budovou Masarykova gymnázia prochází od 1. července opravou. „Spojené jsou s ní změny v organizaci dopravy.

Vozovka na křížení ulic Tyršova a Žerotínova dlouhodobě vykazuje znaky deformace,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková. 
„Významný podíl na tomto stavu má vysoká dopravní zátěž. Přes křižovatku denně projíždí nejen spousta osobních vozidel, ale i autobusů na linkách městské hromadné a příměstské dopravy,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že radnice na letošní prázdniny připravila opravu tohoto klíčového dopravního uzlu a také části ulice Žerotínova.

Od středy 1. července tak v důsledku toho došlo ke změnám v organizaci dopravy v centru Vsetína. Křižovatka u Masarykova gymnázia a část ulice Žerotínova až po místo vyvýšeného přechodu pro chodce u hotelu Vsacan jsou kvůli opravám uzavřeny. 

Řidiči mohou využít objízdnou trasu, která vede po Smetanově ulici, přes okružní křižovatky Štěpánská a Mostecká a dále po ulicích Hlásenka a Tyršova. Parkoviště po obou stranách Žerotínovy ulice v úseku od křížení se Smetanovou ulicí po vyvýšený přechod pro chodce u hotelu Vsacan zůstávají v provozu.

Po dobu stavebních prací je navíc ulice Havlíčkova, na níž sídlí požární stanice Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, zprůjezdněna pro dopravní obsluhu v obou směrech. Je tedy zachována dopravní dostupnost ulic Kobzáňova, Zahradní, Havlíčkova a Žerotínova za Masarykovým gymnáziem.

Do Kolonie je umožněn vjezd pouze ze Smetanovy ulice, a to po jednosměrných ulicích U Hřiště a Na Kamencoch. Vyjet z této místní části zpět na Smetanovu ulici budou mohou řidiči po jednosměrné ulici Na Plavisku. 

Objízdná trasa pro autobusy MHD v úseku mezi autobusovým nádražím a Dolním náměstí vede po ulici Nádražní, přes okružní křižovatky Štěpánská a Mostecká a dále po ulici Hlásenka a Svárov.

„Prosím v této souvislosti občany o trpělivost a řidiče o respektování přechodného dopravního značení. Oprava s sebou ponese zásah do plynulosti dopravy v centru, nicméně s ohledem na stav povrchu vozovky je nezbytná,“ uzavřel starosta Růžička.

Oprava je plánována na 40 dnů. Zhotovitelem se na základě provedené veřejné zakázky stala společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o. Město Vsetín vynaloží na realizaci této opravy 1,4 milionu korun.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Vsetín