Z malých astronomů se stali mikrobiologové

20.10.2020 14:04

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Členové astronomického kroužku při valašskomeziříčské hvězdárně pronikli do základů mikrobiologie.
„Pomocí agaru vytvořili v Petriho miskách vhodné prostředí pro kultivaci. Potom do nich mluvili přes roušky i bez nich, aby se na povrchu zachytily kapénky slin. Také odstřihli drobné kousky roušek, šátků a respirátorů a společně s kulturami v Petriho miskách je podrobili mikroskopickému zkoumání,“ uvedl mluvčí hvězdárny Josef Beneš.
„Chtěli jsme, aby děti kromě astronomie poznaly i jiný vědní obor. S ohledem na současné dění okolo koronaviru jsme zvolili mikrobiologii. Mohly tak snáze pochopit, jak se lze chránit před bakteriemi a viry,“ vysvětlil vedoucí kroužku a odborný pracovník hvězdárny Radek Kraus.
Průběh a výsledky pokusů odpovídaly nedokonalým a složitým podmínkám, které je provázely. „Nemáme k dispozici inkubátor, a proto jsme vzorky kultivovali zahříváním plastové krabice s miskami na ústředním topení. První pokus se nezdařil, pod mikroskopem se objevily převážně plísně, a proto bylo nutné celý postup opakovat,“ řekl Kraus a dodal, že se jednalo o školní experiment, který kvůli nucené distanční činnosti jejich kroužku navíc musel dokončit sám.    
Přestože hodnověrnost výsledků s přihlédnutím k podmínkám odhaduje na 50 procent, malá exkurze do laboratorní mikrobiologie měla podle vedoucího kroužku smysl. 
„Zjistili jsme, jaké bakterie žijí v ústech, a přesvědčili se, že nejvíce jich vyrostlo v miskách, do nichž děti mluvily bez roušky,“ konstatoval Kraus, podle něhož může být zajímavé experiment zopakovat. „Až skončí hygienická omezení, půjdeme do toho s dětmi znovu a pokusíme se, aby naše zkoumání bylo co nejpřesnější,“ dodal odborný pracovník hvězdárny.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí