Z Ludkovic do Řetechova se kvůli opravě silnice musí přes Luhačovice

04.08.2020 08:53

LUDKOVICE - Stabilizace silničního tělesa je cílem stavební akce Ředitelství silnic Zlínského kraje v úseku mezi Ludkovicemi a Řetechovem. Bude probíhat od srpna do listopadu za úplné uzavírky komunikace. Objízdná trasa je vedena z Ludkovic přes Biskupice, Luhačovice, Pozlovice.

„Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa silnice III/49025 v extravilánu mezi obcemi Ludkovice a Řetechov. Celková délka opravovaného úseku je 145 metrů. Stabilizace bude provedena pomocí opěrné zdi založené hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Zeď bude dlouhá 138 metrů, vysoká přibližně jeden metr. Na železobetonové konstrukci opěrné zdi bude vybudována monolitická římsa, na které bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo,“ informoval tiskový mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.
Šířka zpevněné části komunikace bude 6,0 metru. V úseku o délce 100 metrů bude vybudována kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně, na zbylých navazujících úsecích silnice bude provedena pouze obnova obrusné vrstvy.

Smluvní cena za tuto zakázku činí 19,348 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce začaly 3. srpna a skončí do 30. listopadu. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice, veškerá doprava mimo IZS a vozidla stavby bude vedena po objízdné trase po silnicích přes obce Biskupice, Luhačovice a Pozlovice.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: ŘSZK