Z Holešova na Hostýn se půjde Pouť smíření, akci zaštítil radní Jan Pijáček

17.05.2019 08:39

HOLEŠOV - V sobotu 18. května pořádá město Holešov ve spolupráci s partnerskými obcemi Sarkandrovskou pouť smíření, která bude vedena po historické poutní trase na svatý Hostýn. Záštitu nad akcí převzal také radní Zlínského kraje Jan Pijáček, který se angažuje v rozvoji Evropské poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

„Vítám iniciativu pořadatelů organizujících letos již třetí ročník této akce. Silně vnímám linku smíření coby potřebné tolerance a ekumenického sjednocení nejen napříč různými církvemi, ale také v rovině politické a mezilidské. Napětí a nevraživost dlouhodobě nikomu neprospívá a pouť je příležitostí k reflexi a k hledání vzájemného porozumění,“ řekl radní Jan Pijáček. Sarkandrovská pouť smíření bude už od příštího roku zařazena do tištěného kalendária akcí, které jsou pořádány v rámci stále se rozvíjející Evropské poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje. „Naší snahou je propojovat významná místa spjatá s odkazem těchto apoštolů, a to jak v trase sever - jih, tedy od Krakowa do Říma, tak i v ose východ - západ jdoucí od Těrchové do Tetína. V centru tohoto pomyslného kříže je pak Velehrad jako průsečík, východisko i hlavní bod poutních koridorů,“ konstatoval Jan Pijáček. Zároveň informoval, že vloni bylo na Moravě a na Slovensku vyznačeno 350 km hlavních tras cyrilometodějského putování a letos se označí další úsek směrem k Polsku.

Pouť Smíření se uskuteční v historizujícím stylu s účastí krojovaných a s hudebním doprovodem. Bude zahájena 18. května v 8:00 u Mariánského sloupu na náměstí v Holešově, dále se půjde přes Dobrotice, Jankovice, Chomýž, Brusné a Slavkov. Je možné jít i dílčí etapy. Do baziliky na sv. Hostýně procesí dorazí v 14:45 ke slavnostnímu požehnání. V čele poutního průvodu budou neseny ostatky sv. Jana Sarkandera, který působil jako holešovský farář a letos si připomínáme 400. výročí světcova umučení.

Vlastimil Langer
Foto: www.holesov.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz