Významné investice kraje v roce 2019

05.01.2019 17:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019, který v prosinci schválilo krajské zastupitelstvo, je sestaven jako vyrovnaný, s celkovými příjmy i výdaji ve výši téměř 12 miliard korun. Významnou část z celkových výdajů budou tvořit výdaje kapitálové, tedy investice.

„Investice do majetku kraje plánujeme ve výši 1,5 miliardy korun, a to jak na nové investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení ve školství, zdravotnictví, kultuře, sociální oblasti či dopravě,“ uvedl statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, zodpovědný za oblast krajských financí, rozpočtu a majetku.

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2019 budou patřit:

Sportovní hala ve Valašském Meziříčí

V létě chce kraj začít se stavbou nové sportovní haly na Integrované střední škole – COP Valašské Meziříčí. Půjde o společnou investici kraje a města Valašské Meziříčí, která pomůže vyřešit nedostatek kapacit pro sportovní vyžití ve městě. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 170 milionů korun. Hala by měla být hotova během roku 2020.

Magnetická rezonance v Kroměříži

V první polovině roku by měla být dokončena přístavba budovy A v Kroměřížské nemocnici za 106 milionů korun, v níž budou umístěny nová magnetická rezonance i další diagnostické přístroje, stejně jako pracoviště ortoptiky. Částečně modernizováno bude také východní křídlo budovy A k zajištění přímé návaznosti na diagnostické pracoviště CT a SONO. Součástí akce bude též rekonstrukce stávající trafostanice a náhradního zdroje.

Moderní výcvikové středisko pro záchranáře ve Zlíně

Ve Zlíně bude dokončena nástavba vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje na Peroutkově nábřeží za 35 milionů korun. Vznikne zde školicí místnost až pro 80 osob, pracoviště pro multifunkční resuscitační trenažér či výcviková počítačová místnost. Nové prostory umožní proškolování větší skupiny osob i nácvik specifických dovedností při řešení mimořádných událostí pro všechny složky IZS.

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě

Centrum archeologického výzkumu, přednáškové sály, unikátní výstavní prostory věnující se cyrilometodějskému období, ale také odpovídající zázemí ve formě depozitářů či laboratoří budou součástí Cyrilometodějského centra, které kraj vybuduje v blízkosti současného památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Třípodlažní budova bude na jednom místě koncentrovat veškerou práci archeologů ze Slováckého muzea. Stavba by měla začít v létě s plánovaným dokončením v polovině roku 2020. Celkové náklady jsou vyčísleny na 100 milionů korun.

Silnice z Bystřice pod Hostýnem po hranice kraje

Rozsáhlé rekonstrukce se dočká silnice č. II/438 směrem z Bystřice pod Hostýnem na Hranice. Modernizován bude její úsek v celkové délce 6,5 kilometru od křižovatky v bystřické ulici Pod Platany, přes obce Mrlínek a Vítonice, až po hranice Zlínského a Olomouckého kraje. Oprava tohoto důležitého dopravního tahu mezi oběma kraji má přijít na téměř 150 milionů korun. Rozdělena bude do celkem pěti samostatných částí, které na sebe budou navazovat, a to v období od dubna 2019 do prosince 2021.

Vlastimil Langer

Přístavba pro magnetiskou rezonanci - vizualizace. Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz