Výtěžek letošní vánoční sbírky připadne Akropolisu a PAHOPu

28.10.2020 09:34

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště pořádá každým rokem v předvánočním období charitativně zaměřenou veřejnou sbírku od roku 2003. „Peníze, které se ve sbírce vyberou, připadnou některému ze sociálních zařízení či spolku nebo organizaci, které pečují o děti a mládež. V letošním roce se sbírka uskuteční pro Akropolis a zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.
Letošní sbírka začne 27. listopadu, potrvá do 29. prosince a ke sbírce s dvěma účely budou využity celkem tři pokladničky. Jedna, určená pro PAHOP, bude již tradičně umístěna na Masarykově náměstí, další dvě, určené pro Akropolis, budou umístěny ve Slováckém muzeu a v Uherskohradišťské nemocnici.

Podle informací podaných vedoucí zařízení Akropolisu, Andreou Klofáčovou, by případný výtěžek sbírky využili k zakoupení speciálního lůžka, které je určeno pro program s dětmi s autistickým postižením.

PAHOP by výtěžek sbírky využil jako příspěvek na pořízení automobilu pro mobilní hospic a terénní odlehčovací službu. Služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem poskytuje organizace nepřetržitě, umožňuje jim důstojné a bezbolestné dožití v domácím prostředí, a dostatečný vozový park je pro zajištění dostupnosti služby velmi důležitý.

Vloni byl výtěžek předvánoční sbírky vysoký, lidé do pokladniček vložili skoro 60 tisíc, peníze připadly nízkoprahovému zařízení TULIP. Dosavadní rekord sbírky padl v roce 2017, kdy výtěžek činil takřka 71 tisíc korun. 
Vlastimil Langer
Zdroj: Měú Uherské Hradiště
Ilustrační foto: Archiv KNZ