Výstava v muzeu představí zlínské pokusné školství

30.01.2019 01:42

ZLÍN - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo novou výstavu pojmenovanou Mluvit je výhradním právem žactva aneb O zlínském školství. „Výstava, která je věnována pokusnému školství obecně a především pak tomu zlínskému, bude slavnostně zahájena vernisáží ve čtvrtek 31. ledna v 17 hodin,“ sdělila Alena Babicová, PR manažerka 14|15 Baťův institut.

„Firma Baťa kladla velký důraz na rozvoj vzdělání svých zaměstnanců a jejich rodin. V roce 1925 byla založena Baťova škola práce, která kombinovala teoretickou výuku se získáváním praktických zkušeností přímo ve výrobě. Zároveň ovšem díky internátnímu způsobu výuky mohla formovat kompletní životní styl žáků a žákyň, neboli mladých mužů a mladých žen. Specifickou institucí v rámci baťovského vzdělávacího systému se měl stát Tomášov, zaměřený na výchovu budoucích vedoucích pracovníků firmy,“ uvedla Hana Kuslová, kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Firma Baťa výrazně přispívala na stavbu i provoz nových obecných, měšťanských i středních škol. Vznikaly také školy mateřské a cizojazyčné.

„Hlavně díky postoji Tomáše Bati byla ve Zlíně otevřena jedna ze tří prvních pokusných škol na území republiky. Od školního roku 1929/30 fungovala Masarykova pokusná měšťanská škola, jejímž ředitelem se stal Stanislav Vrána. Obecná pokusná škola ve Zlíně byla povolena ministerstvem školství v září 1932. Jejím ředitelem byl jmenován Oldřich Horák. Pokusné školy v Otrokovicích (Baťově) fungovaly od školního roku 1935/6 a jejich ředitelem se stal Vladimír Konvička,“ doplnila kurátorka výstavy.

Odbornou textovou část doplňují dobové fotografie a předměty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, technické modely z baťovského Studijního ústavu, preparáty a modely z Mendelovy univerzity v Brně, učební pomůcky ze Základní školy Želechovice, dobové učebnice a výukové obrazy.

Výstava bude k vidění v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 Baťův institut do 14. dubna.

Více informací na www.muzeum-zlin.cz a www.14-15.cz.

Vlastimil Langer