Výstava Rudolfa Sandala ve Zlíně prezentuje originály fotografií ikonických staveb naší meziválečné architektury

20.07.2020 15:31

ZLÍN – Výstava přiblíží návštěvníkům avantgardní architekturu prvorepublikového Československa na originálních fotografiích a připravena byla ve spolupráci s Muzeem města Brna.
„Představuje vůbec poprvé a v tak širokém záběru dílo tohoto brněnského fotografa se světovým renomé. Sandalo fotografoval nejen vilu Tugendhat, ale také další stavby architektonické avantgardy v Brně i jinde v Československu. Jeho snímky vily byly vystaveny mimo jiné v New Yorku,“ uvedla Šárka Michalíková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Muzeum města Brna prezentuje na této výstavě to nejcennější ze své architektonické sbírky a veřejnost má jedinečnou možnost vidět řadu originálních fotografií Rudolfa Sandala ml., které jsou známé z publikací o československé i světové moderní architektuře.
„Na Sandalových fotografiích je charakteristický příklad práce autora se světlem a stínem, dokonale ztvárňují podstatu moderní architektury. Sandalo zcela porozuměl záměrům a vizím soudobých architektů; dokázal ve svých fotografiích zachytit ducha modernosti jejich staveb. Při fotografování čekal na optimální světelné podmínky a následné retuše snímků důsledně a pečlivě prováděl na skleněných negativech.“ osvětluje Sandalův význam Jindřich Chatrný, spoluautor výstavy a vedoucí oddělení dějin architektury Muzea města Brna.
Sandalo dokumentoval realizace staveb mimo jiné Bohuslava Fuchse, Ernsta Wiesnera, Josefa Poláška, Jindřicha Kumpošta, Václava Dvořáka, Františka Lýdie Gahury, Vladimíra Karfíka a řady dalších architektů a stavitelů.

Sandalova talentu si všiml i Ludwig Mies van der Rohe, který jej pověřil fotografováním jeho ikonické brněnské stavby – vily Tugendhat. Dvě Sandalovy fotografie si dokonce vybral Miesův přítel, architekt Philip Johnson na výstavu The International Style, kterou v roce 1932 pořádalo Museum of Modern Art v New Yorku. Vila Tugendhat vyfocená Sandalem se tehdy objevila na titulní straně katalogu této proslulé výstavy. Soubor dvaačtyřiceti originálních Sandalových fotografií vily Tugendhat získalo Muzeum města Brna v roce 2012. Zhruba třicet z nich nyní ukáže veřejnosti. Výstava celkově zahrnuje na dvě stovky originálních snímků, z nichž většina pochází z pozůstalostí architektů a stavitelských firem. K vidění jsou fotografie např. Moravské banky, hotelu Avion, kavárny Savoy v Brně, zotavovny Morava v Trenčianských Teplicích i moderních staveb ve Zlíně, Luhačovicích, Bratislavě, Nitře či Košicích.

„Kromě fotografií návštěvníci také poznají, jakou technologii Sandalo používal při upravování fotek nebo s jakým pracoval fotoaparátem. Prohlédnou si i dobovou literaturu, české i zahraniční časopisy, v nichž se Sandalovy snímky objevovaly. Některé z jeho fotografií mají možnost zhlédnout ve videoprojekci. Výstavu doplňuje původní koláž Bohuslava Fuchse, na níž jsou Sandalovy snímky Fuchsových Městských lázní na Kopečné ulici v Brně. Prezentace je doplněna architektonickými modely významných zdokumentovaných staveb,“ doplnila Petra Štrofová, manažerka 14|15 Baťův institut.

Výstava je dedikovaná Iloši Crhonkovi, zakladateli architektonické sbírky Muzea města Brna. Díky jeho badatelské a akviziční činnosti dnes Muzeum města Brna vlastní Sandalovy unikátní fotografie a je dokonce jedinou institucí, která disponuje takto rozsáhlým fondem jeho pozitivů. Nyní představí muzeum architekturu mladého Československa právě skrze Sandalovo výjimečné fotografické dílo.

Výstava je v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně ke zhlédnutí do 13. září. Zahájena bude vernisáží v úterý 21. července v 17 hodin. Veřejnost se může také zúčastnit komentovaných prohlídek 18. 8. v 17.00 a 8. 9. v 16.00. Více informací na www.galeriezlin.cz.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně