Vyjádření senátora Ivo Valenty k obvinění ze strany hejtmana Jiřího Čunka

19.09.2019 14:38

Jiří Čunek mne ve svém dopise ze dne 6. 9. 2019 veřejně nařkl z toho, že jsem mu poskytl jakousi blíže nespecifikovanou „neodolatelnou nabídku“.  Po dohodě s právníky, s nimiž jsem celou záležitost konzultoval, jsem se rozhodl reagovat tímto vyjádřením.

Především musím konstatovat, že považuji za politováníhodné, když hejtman Zlínského kraje v rámci politického boje klesne až na úroveň nepravdivého obvinění svého politického oponenta. Prohlašuji, že jsem panu Čunkovi žádnou jím uváděnou nabídku neučinil a jeho tvrzení se nezakládá na pravdě.

Pokud hejtman Čunek přichází s tak zásadním a závažným obviněním, měl by předložit důkazy a současně by měl veřejnosti vysvětlit následující:
Proč s tímto nařčením přichází až po několika letech?
Na co tak dlouho čekal?
Proč hned nepodal trestní oznámení, jak mu ukládá § 368 trestního zákoníku?
Proč s obviněním přichází až ve chvíli, kdy jsem začal hlasitě kritizovat jeho práci hejtmana a „zhatil“ jsem některé jeho plány?

V čem konkrétně spočívala ona neodolatelná nabídka?

Je zcela evidentní, že ze strany Jiřího Čunka jde jen o nízký způsob vedení politického boje a odvádění pozornosti od jeho problémů a zásadních témat. Nehodlám se snižovat na tuto úroveň, musím však připomenout, že pokud se kdokoliv dozví o spáchání příslušné trestné činnosti a příslušným orgánům tuto skutečnost neoznámí, zakládá sám svým jednáním, resp. svojí nečinností, podezření ze spáchání trestného činu.

VYZÝVÁM PROTO JIŘÍHO ČUNKA, ABY NEPRODLENĚ SPLNIL SVOU OBČANSKOU POVINNOST A OBVINĚNÍ, KTERÉ VŮČI MNĚ VZNESL, OZNÁMIL TAKÉ PŘÍSLUŠNÝN ORGÁNŮM, VČETNĚ VYSVĚTLENÍ NĚKOLIKALETÉHO OTÁLENÍ V TÉTO VĚCI.

Dle dostupných informací nic z toho dosud neučinil. Já jsem samozřejmě plně připraven v této záležitosti poskytnout orgánům činným v trestním řízení maximální součinnost.

Ivo Valenta
19. 9. 2019