Vyjádření města Otrokovice k žalobě VaK na Moravskou vodárenskou

30.01.2018 13:23

OTROKOVICE - Město Otrokovice a město Fryšták dlouhodobě a úspěšně hájí veřejný zájem ve sporech o provozní model ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. (VaK). Neplatnost provozního modelu napadlo město Otrokovice spolu s městem Fryšták žalobou již v roce 2005 a od té doby uvedená města suplují obranu, kterou měla realizovat společnost VaK. Město Otrokovice a město Fryšták v minulém roce po letech bojů získal zásadní pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o neplatnosti usnesení valné hromady VaK z 30. 4. 2004. Toto stěžejní rozhodnutí otevírá cestu k přezkoumání samotného převodu podniku a provozního modelu.

Společnost VaK dlouho žádnou diskusi o možné neplatnosti smluv, podle kterých funguje provozní model, vůbec nepřipouštěla a tvrdě smlouvy hájila jako platné. Proto také spory o neplatnost valných hromad vedené právě se společností VaK jako žalovanou skončily až v minulém roce. V poslední Infokapce 33 vydané dne 25. 1. 2018 však společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. překvapivě oznámila, že „aktivně vstoupila do soudních sporů vedených o provozování“. Sdělila, že podala žalobu k Okresnímu soudu v Olomouci o platnost provozního vztahu a dále vede blíže neurčené arbitrážní řízení proti společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. (MOVO).

Město Otrokovice rozsah ani obsah uvedených žalob nezná. Zdá se však, že názor společnosti VaK na neplatnost smluv se mění a dle vyjádření v Infokapce 33 se postupně sbližuje s tím, co města Otrokovice a Fryšták již po desetiletí tvrdí a soudně brání.

Pokud je postup společnosti VaK míněn upřímně ve snaze skutečně vybojovat zpět majetek vodárny a osvobodit se od neplatného provozně nájemního vztahu, jednoznačně jej vítáme. S ohledem na dosavadní vývoj se však nevyhneme ani určitým pochybnostem. Po celou dobu od roku 2005, po kterou města Otrokovice a Fryšták vedou soudní řízení směřující k vyslovení neplatnosti zavedeného provozního modelu, jsme ani jednou nezaznamenali jakoukoli snahu samotné VaK k připojení se k podané žalobě našich měst a koordinaci postupu. Nestalo se tak ani nyní, když VaK vyjádřil názor na neplatnost velmi blízký tomu, co již dlouho hájíme. Logickým postupem by za této situace bylo, abychom při nynějším sblížení názorů v již podané žalobě o určení neplatnosti začali spolupracovat, poskytovat si informace a koordinovat procesní kroky. O to však VaK neprojevila zájem.

Nelze si nevšimnout, že důsledkem podání nových žalob bude, že nově zahájených řízení již nebudou účastny města Otrokovice a Fryšták, ale pouze společnosti VaK Zlín a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Pokud jde o zmíněné arbitrážní řízení, rozhodčí řízení je neveřejné, veřejnost nemá přístup ani k jednání, ani k písemnostem a stejně tak se s nimi nemají právo přímo u zdroje seznámit ani zástupci médií.

Vzhledem k tomu, že zlínský soud již řízení vede řadu let, je s věcí obeznámen a jsou tak vytvořeny podmínky pro efektivní vedení procesu. Žalobní návrh nebyl zlínským soudem zpochybněn. Naopak, soud nyní rozhodl kladně o připuštění změny žaloby, kterou města Otrokovice i Fryšták navrhly. Otrokovice ani Fryšták nemají snahu protáhnout řízení, které vedou usilovně již řadu let. Pokud by nyní navrhly případné předložení některých otázek Evropskému soudnímu dvoru a Ústavnímu soudu, jde naopak o snahu vyhnout se v budoucnu časově náročnému vracení rušení rozhodnutí nadřízenými soudy.

Město Otrokovice podporuje každou skutečně vážně míněnou snahu k obraně zájmu VaK a veřejného zájmu na vodárenství v regionu. Aby však nedošlo k tomu, že akcionáři i veřejnost budou po nějaké době překvapeni rozhodnutím o platnosti provozního modelu, společnost VaK by měla svůj nový postoj vyjádřit i zajištěním naprosté transparentnosti, a to i pokud jde o informace o neveřejném arbitrážním řízení.

Romana Stehlíková, tisková mluvčí města Otrokovice