Vyjádření Krajské rady ČLK Zlínského kraje k integrované zdravotnické koncepci

25.06.2020 12:15

ZLÍN - Krajská rada České lékařské komory (ČLK) kategoricky nesouhlasí s předkládanou integrovanou zdravotnickou koncepcí Zlínského kraje (ZK) a to mimo jiné z následujících důvodů:
1. Předpokládaná fúze jednotlivých nemocnic ZK povede k neprůhlednému řízení s odbornou marginalizací a ekonomickým zneužíváním současných okresních nemocnic v Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně.
2. Důraz na centralizaci péče je jen zástěrkou ospravedlňující „nutnost“ nové nemocnice v Malenovicích.
3. Logickým důsledkem vytvoření tzv. společného lůžkového fondu bude rozpad sehraných týmů. Bude prakticky nemožné získat personál do menších nemocnic, což mimo jiné povede k zahlcení "centrální" nemocnice pacienty.
4. Konečným výsledkem všeho pak bude snížení dostupnosti zdravotní péče pro celou řadu pacientů ZK. Krajská rada ČLK ZK doporučuje vrátit materiál k důkladnému přepracování.
  MUDr. Jaromír Bernátek Předseda Krajské rady ČLK Zlínského kraje