Výběrové šetření ČSÚ o životních podmínkách se uskuteční i v Otrokovicích

29.01.2020 15:43

OTROKOVICE -  Český statistický úřad organizuje v roce 2020 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Vlastní šetření se uskuteční v době od 1. února do 24. května 2020. Cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. „Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 615 domácností z 59 obcí. V Otrokovicích se šetření týká celkem devatenácti rodin, přičemž deseti nových a devíti opakovaně. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště,“ informovala pracovnice Českého statistického úřadu ve Zlíně Barbora Židková. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách můžete ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě, a podle zákona o ochraně osobních údajů. Všichni zúčastnění pracovníci na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Rudolf Maňas

Zdroj: MěÚ Otrokovice, Romana Stehlíková