Vsetínští radní opět řešili bytové záležitosti

27.01.2018 11:47

VSETÍN - O rekonstrukci v domech zvláštního určení č. p. 1579 a 1580, přidělení bytu na Poschlé a přidělení startovacího bytu, ale také prodloužení doby nájmu jednali ve středu 24. ledna vsetínští radní. „V současné době dluží městu na nájmu šedesát sedm osob necelých 450 tisíc korun a v této částce je zahrnuto i 17 dlužníků, kteří své závazky splácí městu formou již uzavřených splátkových kalendářů,“ informoval starosta Jiří Růžička.  

V průběhu lednové Rady města Vsetína radní řešili prodloužení doby nájmu sedmi nájemníkům. Ti jsou motivováni ke splácení svých dluhů uzavřenými notářskými doložkami, protože pokud by své dluhy nezaplatili, nemohla by jim být prodloužena nájemní smlouva.

Radní se zabývali také schválením rekonstrukce v bytech zvláštního určení Pod Žamboškou, kde bude po uvolnění bytu provedena celková rekonstrukce a následně budou byty připraveny k předání novému nájemci. „V rozpočtu máme vyčleněno na tyto opravy dva miliony korun a předpokládáme, že bychom mohli za tuto částku opravit až šest bytů,“ doplnil starosta Růžička.

„Radní také schválili přidělení startovacího bytu v Jiráskově ulici mladé matce a přidělení bytu mladé rodině v lokalitě Poschlá,“ dodala tisková mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.

Město Vsetín má 539 obecních bytů, z toho je 35 určeno jako startovací byty a 258 bytů je v domech se zvláštním určením. Zbytek jsou byty obecní. Každá skupina bytů má svá specifická pravidla, která schvaluje Rada města Vsetína.

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer