Vsetínští radní jednali o nájmech v městských bytech, jednu smlouvu neprodloužili

12.07.2020 11:01

VSETÍN – Vsetínští radní řešili žádosti čtyřiadvaceti uživatelů obecních bytů o prodloužení nájmů. „Osmnácti z nich byly smlouvy prodlouženy o půl roku, dalším radní prodloužili smlouvy pouze o dva nebo tři měsíce. Jedna nájemní smlouva nebyla prodloužena,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

S bezproblémovými nájemníky radnice prodlužuje nájemní smlouvu zpravidla o jeden rok, ovšem kvůli špatné platební morálce nebo nedodržování jiných podmínek užívání bytu může Rada města Vsetína schválit nájemní smlouvu na kratší dobu.

„Nájemníci, kteří nyní žádali o prodloužení smluv, nesplnili všechny podmínky pro užívání bytů. Z tohoto důvodu jim byla smlouva prodloužena pouze o dva, tři nebo šest měsíců, v jednom případě smlouva nebyla prodloužena vůbec, “ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová.
„Hlavními důvody byly finanční závazky vůči městu a zhoršený technický stav bytu. Jednomu uživateli nebyla prodloužena nájemní smlouva z důvodu soustavného porušování občanského soužití, ten se musí vystěhovat,“ doplnila Hlaváčová.

Vsetín má 539 obecních bytů, z toho je 35 je tzv. startovacích a 258 bytů je v domech se zvláštním určením, které obývají především senioři. Jejich přidělování má svá specifická pravidla, která schvaluje Rada města Vsetína.
Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Vsetín
Ilustrační foto: Vlastimil Langer