Vsetínští radní finančně podpořili pobytová lůžka v hospici i Potravinovou banku

16.05.2019 16:01

VSETÍN - Rada města Vsetína se na svém zasedání 15. května zabývala žádostmi o takzvané individuální dotace pro neziskové organizace, které působí v sociální sféře.

„Radní rozdělili celkem 48 087 korun neziskovým organizacím. Mezi podpořenými byla mimo jiné Citadela z Valašského Meziříčí, která poskytuje jednak hospicovou péči, jednak odlehčovací služby. Pobytová lůžka využívají senioři a nemocné osoby, které potřebují profesionální péči při jejich odchodu. Finanční podpora byla schválena jak na pobytová lůžka, tak na služby pro rodiny, starající se o tyto osoby doma,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnic e Jana Raszková.
„Jsme si vědomi, že pobytová hospicová péče je v závěru života potřebná. Služba je poskytovaná každoročně i občanům Vsetína. To byl hlavní důvod pro schválení finančních prostředků ve výši 27 000 korun pro Citadelu. Potravinová banka byla podpořena 15 tisíci korunami,“ informovala místostarostka Simona Hlaváčová, která má ve Vsetíně na starost sociální oblast.
Potravinová banka Zlínského kraje je neziskovou organizací, která uskladňuje potraviny pro potřebné. Finanční prostředky uvolněné z Rady města budou využity k distribuci potravin z banky k potřebným.

Poslední žádost, kterou radní schválili, byla pro organizaci Elim, jenž pomáhá lidem bez domova. Dotace jim poslouží k zaplacení pronájmu zahrady a dvora, kterou využívají klienti zařízení.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ