Vsetínský stadion na Ohradě nejen fotbalový

28.01.2020 07:20

VSETÍN - Dle zastupiteli schválené koncepce sportovišť hodlá město Vsetín využít fotbalový, dříve spartakiádní, stadion na Ohradě, který však musí nejprve zrekonstruovat. Kromě obnovy travnatého hřiště, jež budou využívat fotbalisté, zde najde moderní zázemí i atletika a hasičský sport. Do konce roku 2020 je je nutno zpracovat projektovou dokumentaci k rekonstrukci, samotné stavební práce by mohly začít v roce 2021.

 „Vedení města již dlouho pociťuje absenci sportoviště určeného pro atletiku. A právě těmto sportovním odvětvím, tedy atletice a fotbalu by měla připravovaná rekonstrukce přinést nové prostory pro jejich činnost. Nezapomněli jsme však ani na hasiče,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

Návrh rekonstrukce zahrnuje také obnovu travnatého fotbalového hřiště včetně systému zavlažování, výstavbu 400metrového atletického oválu a sektorů pro skok do dálky, vrh koulí a skok do výšky. Přibýt by měla i tréninková plocha pro hasičský sport. Radnice rovněž počítá s odstraněním poškozených betonových ochozů. Zachován by měl ale být vyvýšený val. Plánuje se také stavba kryté tribuny se zázemím pro sportovce. 

Už loni proběhl geotechnický průzkum celého území stadionu a byla zpracována studie jeho nového vzhledu. V závěru roku 2019 byl na základě veřejné soutěže vybrán zhotovitel projektové dokumentace na rekonstrukci sportoviště. „Vzhledem k přepokládané finanční náročnosti přestavby bude samozřejmě naší snahou zajistit spolufinancování z dotačních zdrojů státu či Evropské unie,“ přiblížil místostarosta pro sport Tomáš Pifka.

Prioritně se bude město snažit uvést do provozu samotná sportoviště, tribuna se zázemím přijde na řadu později. Do té doby budou mít sportovci šatny v tribuně patřící TJ MEZ Vsetín. 

 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Vsetín, Jiří Žůrek