Vsetínsko má nově dotace pro poskytovatele služeb

13.07.2020 12:48

VSETÍN - Od 5. srpna budou moci poskytovatelé registrovaných sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Zlínského kraje žádat o dotace z nového Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín. Vznik fondu, který pomůže okolním obcím a mikroregionům s financováním sociálních služeb, iniciovala vsetínská radnice v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb a péče ORP Vsetín.

„Řada malých obcí spadajících pod Obec s rozšířenou působností Vsetín nemá dostatečné kapacity pro zajišťování administrativy spojené s financováním sociálních služeb pro své občany. Vsetínská radnice, konkrétně její odbor sociálních věcí, se proto rozhodla vyjít jim vstříc,“ uvedla Jana Raszková, tisková mluvčí vsetínské radnice.
V rámci aktualizace komunitního plánu sociálních služeb bylo na začátku roku 2020 sepsáno a schváleno zastupitelstvem Memorandum o spolupráci v oblasti spolufinancování sociálních služeb. Na svém jednání v únoru letošního roku schválilo zastupitelstvo vznik Fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcích připojených do spolufinancování. Z něj budou hrazeny sociální služby pro obyvatele obcí, které se finančně spolupodílejí na jeho vytvoření.

„Naše ORP Vsetín má 32 obcí, v současné době přispělo do fondu celkem 12 obcí, přidaly se i další dvě mimo naše ORP, a to Valašské Příkazy a Študlov. Jedná se o pilotní rok, ve fondu je nyní částka přesahující 300 tisíc korun. Zástupci obcí na jednáních mikroregionů schválili doporučený příspěvek ve výši 50 korun na občana za rok,“ sdělila místostarostka Simona Hlaváčová. Konečné rozdělení dotace bude schvalovat Výbor sociálních služeb složený ze zástupců obce Janové a tří zástupců obcí Mikroregionu Hornolidečsko.
„Město Vsetín je ve výboru, který finanční prostředky rozděluje, zastoupeno Simonou Hlaváčovou, jež stojí za tvorbou systému spolufinancování a  má ve své gesci sociální služby v rámci celého ORP Vsetín,“ řekla vedoucí odboru Alena Blechová. Žádat o dotaci přitom mohou poskytovatelé registrovaných sociálních služeb všech právních forem a typů zařazených do Sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2020.

Při rozdělování dotace bude výbor využívat parametry modelu financování nastaveného Zlínským krajem. Jednotlivé sociální služby požádají o dotaci na příslušný počet občanů z konkrétní obce, jimž službu poskytují. Na základě ní bude dotace určena.
„Žádosti o poskytnutí dotace z nového fondu lze zasílat či doručit od středy 5. srpna do pondělí 17. srpna na podatelnu Městského úřadu Vsetín,“ uzavřela místostarostka Simona Hlaváčová.
Pokud se projekt osvědčí, bude se opakovat každý rok, přičemž je samozřejmě možné i zapojení dalších obcí či navýšení jejich příspěvku. V obdobných systémech spolufinancování v jiných oblastech republiky totiž příspěvky činí kolem 80 - 100 korun na občana a rok. 
Vlastimil Langer
Zdroj: Měú Vsetín

Ilustrační foto: Archiv KNZ