Vsetínsko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko, Slovácko - pro Zlínský kraj hlavní turistické oblasti

13.02.2017 13:07

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ve vazbě na podmínky pro čerpání podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, o který se stará Ministerstvo pro místní rozvoj, byly v prosinci 2016 zaregistrovány čtyři oblastní destinační společnosti ze Zlínského kraje: Vsetínsko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko, Slovácko.
„Zlínský kraj se dosud na finanční podpoře činnosti turistických oblastí nepodílel. V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 jsou alokovány finanční prostředky v celkové výši 2,4 mil. Kč na podporu oblastních destinačních společností, tj. 600 tisíc Kč pro každou ze čtyř společností. Peníze jsou určeny na financování mzdových a provozních nákladů společnosti v max. výši 500 tisíc Kč a na marketingové aktivity v max. výši 100 tisíc korzn,“ uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, odpovědný za oblast cestovního ruchu.
Dotace mají obdržet společnosti, které se o destinační management v jednotlivých oblastech starají. Jsou jimi Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, Luhačovské Zálesí a Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.
„V současné době zaujímá výhradní postavení v řízení a koordinaci aktivit cestovního ruchu ve Zlínském kraji obecně prospěšná společnost Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, založená Zlínským krajem v roce 2007. Koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v celém regionu a mimo jiné rozvíjí také partnerství mezi turistickými oblastmi a veřejným i soukromým sektorem,“ dodala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ