Vsetínské školy začnou výuku v rámci projektu Řemeslo má budoucnost

09.07.2019 10:56

VSETÍN - Žáci ve čtyřech vsetínských základních školách začnou po prázdninách výuku některých předmětů v nových učebnách, které vznikly díky projektu Řemeslo má budoucnost.

„Stavební práce a vybavení učeben stálo přibližně 63milionů Kč včetně DPH a bylo hrazeno pomocí dotace z Evropské unie a státního rozpočtu ve výši téměř 90% nákladů, zbylé náklady platilo město ze svého rozpočtu,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Pifka, který má mimo jiné školství v gesci.

Cílem bylo zkvalitnit žákům základních škol výuku technických nebo řemeslných dovedností a vytvořit moderní zázemí pro výuku přírodovědných a technických předmětů tak, aby se i mezi dětmi neatraktivní a obávané předměty daly vyučovat zajímavě a přitažlivě s veškerým dostupným moderním vybavením.
„Díky projektu se školy dočkaly nejen stavebního řešení nových učeben, ale i jejich materiálního vybavení. Nové učebny budou mít: ZŠ Sychrov, ZŠ Luh, ZŠ Ohrada a ZŠ Trávníky, “ shrnul místostarosta.

Ve všech školách jsou postavena centra polytechnického vzdělávání, ve třech z výše zmíněných jsou postaveny nové výukové kuchyně, přírodovědné laboratoře, poradenská pracoviště.
„V sychrovské škole vznikl mimo jiné například ateliér řemesel, na Ohradě kromě centra polytechnického vzdělávání a poradenského pracoviště vznikla venkovní učebna. Na základní škole Luh byla postavena kromě centra polytechnického vzdělávání, školního poradenského pracoviště a několika laboratoří celá nová přístavba s odbornou kmenovou učebnou. Zbývá dodat, že všechna výuková místa jsou bezbariérová,“ doplnila tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ