Vsetínské podzemní parkoviště hospodaří se ztrátou

19.05.2020 09:21

VSETÍN – Podzemní parkoviště v centru Vsetína, které město otevřelo na konci října loňského roku se soukromou společností pod nákupním centrem, hospodaří se ztrátou. „Zastupitelé proto na květnovém zasedání schválili rozpočtové opatření ve výši 700 tisíc korun k pokrytí nákladů na jeho provoz. Vedení města zde i přesto hodlá ponechat první hodinu parkování zdarma jako benefit občanům a také jako cestu ke snížení množství parkujících aut v centru,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Čísla ukazují, že na celém parkovišti parkuje v průměru 600 aut denně. Řidiči nejčastěji využívají první hodinu parkování zdarma, což znamená výrazné snížení výnosů, nicméně ji chceme zachovat jako bendit pro řidiče a díky snížení množství aut v centru i pro občany,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička s tím, že za první čtyři měsíce provozu projelo závorovým systémem celého parkoviště více než 50 tisíc aut, přičemž do tohoto čísla nejsou započteny vjezdy aut o víkendech, kdy je parkoviště bezplatné. Z toho vyplývá, že podzemní parkoviště Vsetíňané využívají.
V rozpočtu města na rok 2020 bylo na služby spojené s provozováním podzemního parkoviště pod obchodní galerií původně vyhrazeno 500 tisíc korun. Počáteční náklady na provoz však byly vyšší, než se předpokládalo, a proto je nyní zastupitelstvo navýšilo o 700 tisíc Kč. Dosavadní náklady zahrnovaly zejména mzdy pracovníků obsluhy parkoviště, právní služby na vznik provozního řádu, náklady na vznik orientačního systému nebo poplatky za možnost platit kartou. Řada z těchto výdajů jsou však startovací a v dalším období již nebudou uplatňovány.
„Momentálně řešíme snížení provozních nákladů parkoviště. Chceme také motivovat řidiče, aby parkoviště využívali, zejména k dlouhodobému stání. Řešíme také snížení provozních nákladů na pracovní sílu. Parkoviště se závorou, kde musí být dle požárních bezpečnostních norem fyzicky přítomen pracovník obsluhy, bude nově obsluhovat pouze jeden člověk, ne dva jako dosud,“ uzavřel Růžička s tím, že radnice v následujících měsících připravuje změny v koncepci parkování ve městě, ke kterým se budou moct vyjádřit také občané formou ankety na platformě Mobilní Rozhlas.
Parkoviště pod obchodní galerií bylo otevřeno v posledním říjnovém týdnu roku 2019. Kapacita celého parkoviště čítá 157 míst, z těch město vlastní 53 míst. Provozovatelem je firma Valatrans, se kterou se na základě smlouvy město dělí o výnosy i náklady na provoz poměrově podle velikosti parkovací plochy.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín