Vsetínská radnice vyslala do ulic města kvůli sněhu veškerou techniku a lidi

28.01.2019 10:58

VSETÍN - Město Vsetín povolalo do terénu veškerou techniku a zaměstnance vsetínských technických služeb. Na odklízení sněhu pracují také všichni nasmlouvaní soukromníci.
„Podle plánu zimní údržby se nejprve odklízí hlavní tahy a páteřní chodníky. Poté přijdou na řadu přechody a autobusové zastávky,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Vsetín Lubomír Střelec.
K dispozici jsou telefonní čísla dispečera vsetínských technických služeb: 737 288 517 a koordinátora pracovníků na veřejně prospěšných pracích: 730 815 089.
„Vsetín je rozsáhlé město, a my děláme vše pro to, aby úklid Vsetína od sněhu probíhal co nejúčelněji a nejrychleji,“ řekl starosta Jiří Růžička. 
Město Vsetín se prostřednictvím Technických služeb stará o 180 kilometrů městských cest, 106 kilometrů chodníků a více než 44 tisíce metrů čtverečních veřejných ploch. Do těch spadají i odstavná místa či veřejná parkoviště na Sychrově či u Obchodního domu Jednota. Kromě silnic a chodníků zajišťuje úklid 36 zastávek MHD, 57 přechodů pro chodce nebo šesti mostů a lávek.
„Děkujeme všem, kteří se nebojí vzít lopatu do rukou a neváhají uklidit sníh před svým domem. Stejné poděkování patří i organizacím,“ doplnil Jiří Růžička.

Vlastimil Langer
Foto: www.mestovsetin.cz