Vsetínská radnice odeslala krajskému úřadu stanovisko k výstavbě spalovny

12.07.2019 08:47

VSETÍN - Město Vsetín odmítá, aby se v  nové spalovně, pokud bude postavena, zpracovával odpad z měst a obcí mimo jeho správní obvod (ORP), tedy, aby se svážel z jiných regionů. „Požaduje vybudování měřicí stanice čistoty vzduchu v lokalitě, kde se má plánované zařízení nacházet, a naměřené hodnoty chce předávat v rámci veřejné kontroly on-line občanům prostřednictvím webu. Podporuje způsoby nakládání s odpady jako se zdrojem surovin, kterým jsou nahrazovány primární přírodní suroviny…“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Vsetínská radnice odeslala Krajskému úřadu Zlínského kraje obsáhlé stanovisko k diskutovanému záměru soukromého investora postavit za sběrným dvorem u Kauflandu tzv. Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), lidově řečeno spalovnu. V dokumentu pojmenovává řadu oblastí, na které by mohla mít plánovaná stavba a její následný provoz vliv. Vyjádření je nyní součástí podkladů potřebných pro dokončení šetření EIA, které má zjistit vliv ZEVO na životní prostředí a které provádí krajský úřad.
„V žádném případě neházíme soukromému investorovi takzvaně klacky pod nohy, jen chráníme zájmy občanů a města Vsetína. Je potřeba si už v této fázi vymezit mantinely. Na druhou stranu přiznáváme, že problematiku odpadů je nutné začít řešit i vzhledem k blížícímu se zákazu skládkování. Proto v tuto chvíli projekt spalovny nezamítáme, ale ani nepodporujeme. Počkáme si na výsledky šetření EIA a vlastní vyhodnocení podkladů, které máme od investora slíbené,“ sdělil Jiří Růžička, starosta města Vsetína.

Kromě vlastního stanoviska město Vsetín přeposlalo na krajský úřad i připomínky autora Petice proti spalovně Přemysla Barana, které v minulých dnech obdrželo.

Výsledky šetření vlivu ZEVO na životní prostředí by dle sdělení krajského úřadu měly být k dispozici koncem tohoto roku.
„Přikládáme jim značný význam a budou pro naše rozhodování zásadní, stejně jako většinové stanovisko občanů,“ prohlásil místostarosta Pavel Bartoň, do jehož kompetencí patří mimo jiné životní prostředí.

Radnice už zřídila na svých webových stránkách www.mestovsetin.cz odkaz, kde soustřeďuje veškeré dosud známé informace k projektu. Jsou zde i dokumenty, které byly odeslány na krajský úřad. Umístěn je hned na úvodní straně. Po investorovi také požaduje projednání záměru s veřejností. „Chceme, aby proběhlo v termínu po letních prázdninách,“ upřesnil Jiří Růžička.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ