Vsetínská radnice chce z ulic vytěsnit autovraky

20.05.2020 12:06

VSETÍN - Na dlouhodobě odstavená nepojízdná vozidla, nebo-li autovraky, jež v ulicích a na sídlištích Vsetína blokují desítky parkovacích míst, se v těchto dnech zaměřují pracovníci radnice a strážníci městské policie. Nahrává jim v tomto úsilí novela zákona, kterou letos schválily obě komory parlamentu, a na jejímž základě obce získaly více možností, jak se vozidel hyzdících ulice zbavit.

Strážníci podle jejich ředitele Patrika Peciny při hlídkové činnosti mapují autovraky pravidelně. „Zaměřujeme se na vozy, které jsou v řádech měsíců odstaveny na jednom místě, přičemž postrádají registrační značku, jsou poškozené nebo mají dlouhodobě propadlou technickou kontrolu,“ uvedl Pecina. 
„V případě, že podle registrační značky či VIN kódu, tedy čísla karoserie, dohledáme majitele takového vozu, vyzýváme jej k podání vysvětlení a řešíme s ním nápravu. Jestliže vlastníka zmíněnými způsoby dohledat nelze, výzvu k podání vysvětlení umisťujeme přímo na vůz,“ vysvětlil ředitel městské policie.

Pokud majitel vozu nápravu nesjedná, městská policie předává věc k řešení pracovníkům odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje radnice. „Ti nechají zpracovat znalecký posudek, který stanoví, zda je vozidlo způsobilé silničního provozu či nikoliv. Pokud posudek označí vůz za nezpůsobilý provozu a tedy za autovrak, zahájí oddělení dopravy městského úřadu řízení o jeho odstranění. Za tímto účelem opět oslovuje majitele automobilu. Jestliže ten v zákonné lhůtě na výzvu nereflektuje, radnice zajistí odtažení vozu a jeho ekologickou likvidaci. Náklady jsou pak vymáhány po vlastníkovi auta,“ popsal průběh procesu starosta Jiří Růžička.
V současné době běží řízení o odstranění dvou vraků. „Víme přitom i o několika desítkách dalších dlouhodobě odstavených vozidel, která hodláme také průběžně řešit,“ doplnil starosta.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín