Vsetínská nemocnice má nového primáře ARO

01.08.2018 10:18

VSETÍN - Novým primářem Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vsetínské nemocnice se stal Marek Proksa.
„Pětačtyřicetiletý lékař pracuje v nemocnici již 19 let a po úspěšném výběrovém řízení vystřídal ve vedení oddělení Milana Doležela, který je nyní zástupcem primáře ARO,“ informovala tisková mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Dana Lipovská.
Lékař Marek Proksa nastoupil do Vsetínské nemocnice v roce 1999 po úspěšném absolvování studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializovanou způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace získal v roce 2005, licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v roce 2013. O dva roky později získal nutriční licenci a byl zařazen do specializačního oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. Pět let působil jako zástupce primáře, od května 2015 rovněž jako lékař tehdy nově zřízené nutriční ambulance Vsetínské nemocnice.
Absolvoval řadu kurzů a stáží, týkajících se hlavně problematiky regionální anestézie a výživy kriticky nemocných, což jsou oblasti, kterým se věnuje nejvíce.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Vsetínské nemocnice má více než čtyřicetiletou historii. „V současné době se jedná o technicky i personálně velmi dobře vybavené pracoviště. Intenzivní péči kriticky nemocným pacientům poskytujeme na vysoce odborné úrovni a v rámci nejnovějších poznatků moderní medicíny. Snažíme se do praxe začlenit nové oborové techniky a postupy. Obdobně je tomu i při anesteziologické péči během operací nebo vyšetření, vyžadujících jednu z forem anestezie,“ vysvětlil primář Marek Proksa.

O systému pravidelných výběrových řízení na pozice primářů na funkční období pěti let rozhodla valná hromada společnosti. Ve Vsetínské nemocnici absolvovalo výběrové řízení již osm primariátů.
„K prvnímu lednu došlo ke změnám na místech primářů ortopedického oddělení a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Jednalo se o generační změny, kdy bývalí primáři dosáhli důchodového věku a požádali o uvolnění z funkce,“ připomněla ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.
Vlastimil Langer

Primář Marek Proksa. Foto: Vsetínská nemocnice