Vsetín rozdělil podporu podnikatelům a vyhlásil pro ně druhé kolo dotačního programu

29.06.2020 16:42

VSETÍN – Program na podporu podnikání ke zmírnění následků škod vzniklých v souvislosti s krizovými opatřeními za nouzového stavu v roce 2020 schválili na červnové zasedání vsetínští zastupitelé. Současně vyhlásili druhé kolo tohoto programu, jenž je určen podnikatelům, kteří podporu nezískali v tom prvním.

„Smyslem programu je pomoci těm, kteří byli nuceni uzavřít provozovny v souvislostis krizovými opatřeními Vlády ČR během nouzového stavu,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

„V prvním kole programu, do něhož byly v městském rozpočtu alokovány dva miliony korun, požádalo o dotaci 61 podnikatelských subjektů. Ve 12 případech byly žádosti pro nesplnění náležitostí vyřazeny. Úspěšně tedy prošlo formální kontrolou 49 podnikatelů, jejichž celkový požadavek o dotaci činil 409 271 korun. A tuto částku jim také radní na základě svého rozhodnutí rozdělili?“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Vsetínští zastupitelé vzápětí rozhodli o vyhlášení druhého kola zmíněného programu. „Chceme tak dát šanci získat podporu těm, kteří o ni v prvním kole nestihli požádat anebo nesplnili všechny náležitosti. V programu zůstal dostatek finančních prostředků, takže nebude třeba hledat v městském rozpočtu jiné zdroje,“ řekl starosta s tím, že ve druhém kole budou rozdělovány dotace do celkové výše 1,5 milionu korun.

Program je určen pro fyzické a právnické osoby, jejichž provoz byl uzavřen nařízením Vlády ČR, mají provozovnu na území Vsetína, jejich obrat za předchozí účetní období nepřesáhl čtyři miliony korun, mají uzavřenou nájemní smlouvu před datem 29. 2. 2020 minimálně na dobu jednoho roku a mají vyrovnané závazky vůči městu. Maximální výše dotace pro jednoho podnikatele může činit 20 000 korun a je určena na krytí jednoho měsíčního nájmu..

Kromě vyhlášení zmíněného programu představitelé města pomáhali podnikatelům v době nejpřísnějších restriktivních opatření i dalšími způsoby.
„Restauracím a hotelům například zrušili pro letošní rok poplatek za předzahrádky a poplatek z pobytu. Živnostníkům, kteří mají pronajaty nebytové prostory od města a byli postiženi nařízením vlády o uzavření provozoven, pak odpustili jedno měsíční nájemné,“ doplnila tisková mluvčí.
Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Vsetín

Ilustrační foto: Archiv KNZ