Vsetín oslavuje významná jubilea se seniory

11.02.2020 14:58

VSETÍN - Vsetínským seniorům je věnována pozornost. Město Vsetín pořádá každý měsíc na radnici setkání jubilantů. V loňském roce byli na radnici pozváni oslavenci ve věku 70, 75, 80, 85, 90, 95 a 100 let. Péči o oslavence realizují členky Komise pro občanské záležitosti, jenž funguje při Radě města.

 Oslava pro seniory probíhá na radnici v obřadní síni. Jsou zváni senioři, kteří právě v daný měsíc slaví své kulaté či půlkulaté životní jubileum. „V roce 2019 jsme na oslavu pozvali 977 oslavenců. Zdraví dovolilo celkem 521 jubilantům zúčastnit se připraveného programu na radnici. Zvyšuje se nám i počet stoletých seniorů, jsou v dobré kondici, dokonce se oslav na úřadě osobně účastní,“ sdělila místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová, která má správní agendy, kam spadají i občanské obřady a sociální oblast, ve své kompetenci.

„Nejstaršími v loňském roce byli tři století občané našeho města. Pozvání na radnici přijal jeden z nich, a to pan Bohumír Kočí,“ informovala matrikářka Barbora Hrčková. Seniory, kteří nevyužijí pozvání například ze zdravotních důvodů, mohou členky sboru pro občanské záležitosti navštívit u nich doma.

„Stejně jako v předchozích letech, i loni jsme měli pro naše seniory vždy připraven krátký kulturní program, o jehož náplň se staraly děti ze vsetínských mateřských škol. Odpoledních slavnostních setkání se účastní heligonkářka Jarmila Billová, která přispívá k dobré náladě svými písničkami na přání oslavenců,“ uvedla Barbora Hrčková.

„Našich seniorů si vážíme, jsou to lidé, kteří za svůj život udělali pro naše město mnohé. Program na radnici a dárek je poděkováním od nás,“ uzavřela místostarostka Hlaváčová.

V roce 2020 se dožijí významného stoletého jubilea další dva Vsetíňané, k dnešnímu dni jsou na území města celkem tři století občané.

 

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: MěÚ Vsetín, Jana Raszková