Všechny čtyři krajské nemocnice meziročně zlepšily své hospodaření

17.01.2018 18:46

ZLÍNSKÝ KRAJ – S hospodařením nemocnic Zlínského kraje k 30. 11. 2017 se seznámili krajští radní. „Vyplývá z něj, že všechny čtyři krajem vlastněné nemocnice dosáhly k uvedenému datu zisku a rovněž si polepšily v meziročním srovnání výsledků hospodaření.  
Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně dosáhla k 30. listopadu zisku 1,363 milionu korun, Kroměřížská nemocnice 19,025 milionu, Vsetínská nemocnice 19,334 milionu a Uherskohradišťská nemocnice dokonce 40,874 milionu. Dohromady tak krajem vlastněné nemocnice hospodařily s přebytkem 80,596 milionu korun,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
„Další dobrou zprávou je, že všechny nemocnice vykázaly zlepšené hospodaření v meziročním srovnání se stavem k 30. 11. 2016. Největší rozdíl zaznamenala Krajská nemocnice T. Bati, kde došlo ke zlepšení výsledku hospodaření o 31,563 milionu korun, u Kroměřížské nemocnice tento nárůst činil 4,512 milionu, u Vsetínské nemocnice 4,290 milionu a v případě Uherskohradišťské nemocnice 12,731 milionu,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který je za oblast krajského zdravotnictví zodpovědný.
Předběžná data hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem za celý rok 2017 budou známa do 25. ledna a předložena budou zastupitelům Zlínského kraje pro jejich zasedání v pondělí 5. února.

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer
Zdroj:
www.kr-zlinsky.cz