Voda z Bělovské studánky zůstává nadále pitná

23.06.2020 13:58

OTROKOVICE - Poslední provedené rozbory ze začátku června tohoto roku prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky, vyhověla parametrům pro pitnou vodu.

„Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické a ukazatele splňují požadavky pro pitnou vodu,“ informoval  Jakub Hejtmánek z radničního odbor životního prostředí.
U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické, tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Otrokovice