Vítězem soutěže Vesnice roku 2019 Zlínského kraje se stala Ratiboř ze Vsetínska

24.06.2019 15:11

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku letos získala obec Ratiboř z okresu Vsetín. Vyhlášení 25. ročníku této soutěže se uskutečnilo v pondělí 24. června v sídle Zlínského kraje.
„Prvenství získala Ratiboř za strategické plánování, intenzivní přístup k obnově vesnice, za podporu vzniku a udržování lidových tradic a jejich prezentaci, aktivní a bohatý kulturní a společenský život a pestrou spolkovou činnost,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Do letošního ročníku se přihlásilo osm obcí Zlínského kraje. Komise navštívila v minulém týdnu přihlášené obce, které se během dvou hodin před komisí mohly prezentovat svými rozvojovými dokumenty, investičními záměry, úspěšnými realizacemi, spolkovou činností, péčí o zeleň i krajinu obce apod.

„Při návštěvách obcí jsme viděli jejich zodpovědné rozvojové a strategické dokumenty, mnoho zrealizovaných užitečných projektů, úctu a pokoru k historii místa, osobnostem, energickou spolupráci a vzájemnou podporu napříč obecními spolky, ale i napříč generacemi. Viděli jsme, jak se v obcích Zlínského kraje dobře bydlí, ale hlavně krásně žije,“ popsal předseda hodnotící komise a starosta obce Slavkov Libor Švardala, který je již druhým rokem v krajské hodnotitelské komisi.

 „Nadšení našich lidí, ať už těch, kteří zajišťují spolkovou činnost nebo zabezpečují chod vesnice, je skutečně velké a myslím, že právě díky tomu jsme se dostali až sem. Nejvíce jsme pyšní na novou mateřskou školku, ale rozhodně tím nekončíme. Nyní plánujeme revitalizovat náves a doufám, že se nám to podaří, abychom mohli slavnostní převzetí ocenění Vesnice roku uspořádat již na novém,“ sdělil starosta vítězné obce Ratiboř Martin Žabčík.

Další ocenění získaly obce Zašová, okres Vsetín, Rymice, okres Kroměříž, Ratiboř, okres Vsetín, Vítonice, okres Kroměříž, Obec Přílepy, okres Kroměříž, Drnovice, okres Zlín.

Obec Ratiboř postupuje do celostátního kola soutěže. Ocenění budou předána zástupcům obcí na slavnostním předání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 ve vítězné obci.
„Smyslem soutěže je to, aby se lidé ve vesnici zastavili a ohlédli se, co se za ty roky, které tam žijí, změnilo k lepšímu. Aby si uvědomili, jaký potenciál vesnice má a ubezpečili se, že se v jejich vesnici dobře žije, aby to například motivovalo i lidi, kteří mění své trvalé bydliště a zjistí, že chtějí žít zrovna v oné vesnici. Člověk, když to prožívá každý den, tak si to vlastně neuvědomuje," uvedl Jan Pijáček, radní Zlínského kraje pro oblast řízení dotačních programů a cestovního ruchu. 

Ocenění:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole                                            Obec Ratiboř, okres Vsetín 

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu         Obec Zašová, okres Vsetín

Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obcím:

Diplom za moderní knihovnické a informační služby           Obec Rymice, okres Kroměříž

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky                              Obec Podhradí, okres Zlín

Diplom za udržování lidových tradic                                     Obec Ratiboř, okres Vsetín   

Další ocenění:

Diplom Zlatá cihla (kategorie B)                                              Obec Rymice, Komplex domu se službami

Diplom Zlatá cihla (kategorie C)                                              Obec Podhradí, Kaple sv. Zdislavy

Cena naděje pro živý venkov                                                  Obec Vítonice, okres Kroměříž

•          za aktivní přístup spolků a místních organizací k volnočasovým aktivitám

Mimořádné ocenění krajské komise:

Mimořádné ocenění za podporu inovativních výukových přístupů a rozvoj školského zázemí – Obec Přílepy

Mimořádné ocenění za příkladný přístup při podpoře sportu –         Obec Poličná

Mimořádné ocenění za strategický přístup k rozvoji obce –              Obec Drnovice
Vlastimil Langer

Foto: Obec Ratiboř, www.kr-zlinsky.cz