Vincentinum bude nadále sloužit sociálním službám

03.06.2020 09:47

ZLÍNSKÝ KRAJ – Velehradské Vincentinum v žádném případě nezanikne a bude nadále sloužit k poskytování sociálních služeb. Informovala o tom radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti Michaela Blahová v reakci na některé mediální výstupy vyznívající v tom smyslu, že snad tradičnímu velehradskému sociálnímu zařízení hrozí zánik.

„Musím kategoricky vyvrátit obavy či spekulace o tom, že hejtmanství hodlá zrušit Vincentinum, které dlouhá léta sloužilo a stále slouží jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Toto zařízení, které v minulosti prošlo rekonstrukcí na náklady kraje, bude i po organizačních změnách, které zde momentálně probíhají, určeno sociálním službám, avšak jejich charakter musíme přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům společnosti,“ sdělila radní Michaela Blahová a připomněla, že k organizační změně na Velehradě došlo v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje schváleným krajským zastupitelstvem

Vincentinum slouží jako domov pro 39 osob se zdravotním postižením, Ještě v letošním roce by mělo sedm klientů přejít do služby chráněného bydlení. Domov má vypracovaný svůj transformační plán do r. 2023, který vytvořil a předložil transformační tým stávající vedoucí Mileny Marečkové. Její místo bude zrušeno organizační změnou k 1. červenci. Na základě potřeb může docházet k vyhodnocení transformačního plánu tak, aby byla zajištěna péče o ty, kdo budou vyžadovat nejvyšší míru podpory,“ uvedla Marie Fremlová, ředitelka nadřízených Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace Zlínského kraje.

„Poskytování sociálních služeb je neustálý proces a musíme být otevřeni měnícím se požadavkům doby. Vždy máme na prvním místě právě člověka a jeho důstojnost, ať se ocitá v jakékoliv nepříznivé životní situaci. Chápu, že někdy je problém přijímat změny, ale nemůžeme se zastavit ani v 50. letech, ani v 90. letech, ani v roce 2020,“ řekla radní Michaela Blahová.

Hlavním důvodem, proč Zlínský kraj postupně omezuje kapacity domovů pro osoby se zdravotním postižením, tedy i Vincentina, je fakt, že v populaci ubývá lidí se zdravotním postižením odkázaných na službu poskytovanou ve stávajících pobytových zařízeních. 

„Od roku 2016 jsme otevřeli sedm chráněných bydlení a jsme svědky toho, jak uživatelé s menší nebo střední mírou podpory, kteří dříve pasivně žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením, přešli do sociální služby chráněného bydlení, a najednou se výrazně zvýšila jejich samostatnost,“ konstatovala Michaela Blahová.
Dnešní rodiny, i když se jim narodí dítě s těžkým postižením, tyto své děti vychovávají a pečují o ně v domácím prostředí, to znamená, že ve skutečnosti není tak velký zájem o ten typ služby, jako jsou DZS, ale naopak sílí zájem spíše o komunitní služby v blízkosti bydliště.     

Na Velehradě navíc již léta působí podobné zařízení, jako je Vincentinum, a to DZP Buchlovská, to znamená, že v obci prakticky vedle sebe fungovaly dvě podobné organizační jednotky, které byly s účinností od 1. července 2020 sloučeny do jedné – DZP Velehrad.
 „Od 1. července dochází k zániku dvou předchozích organizačních jednotek a zároveň k zániku pracovních pozic dvou vedoucích. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí nové organizační jednotky. Výběrová komise z přihlášených uchazečů vybrala nejvhodnějšího zájemce,“ informovala ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová.
Vlastimil Langer

 Zdroj a ilustrační foto: Zlínský kraj