Veřejnost může připomínkovat strategii rozvoje města

26.10.2020 12:52

ZLÍN - Statutární město Zlín připravuje významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030.

„Tento dokument se bude skládat ze tří na sebe navazujících částí: analytické (popis současného stavu), návrhové (vize města, strategické cíle, konkrétní opatření a projekty) a implementační části (způsob plnění navržených opatření a projektů),“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

V současné době je zpracována analytická část, ze které se bude vycházet při přípravě návrhové části. „Odborná i laická veřejnost má nyní možnost připomínkovat zkrácenou verzi analytické části, ve které jsou uvedena hlavní zjištění. Bližší informace včetně dokumentu i formuláře pro připomínky naleznete na webu města www.zlin.eu,“ dodal mluvčí.

Vlastimil Langer

Zdroj: Magistrát města Zlína

Ilustrační foto: Archiv KNZ