Veřejné projednání analytické části plánu mobility se uskuteční na radnici

26.06.2019 13:03

OTROKOVICE – O počtu aut ve městě, využití jednotlivých druhů dopravy, nehodovosti, stavu dopravního systému ve městě nebo dopravní zátěži mohou ve čtvrtek 27. června od 16 hodin v obřadní síni Městského úřadu Otrokovice diskutovat obyvatelé města.

„Otrokovice na podzim loňského roku nechaly zpracovat strategický dokument Plán udržitelné městské mobility města Otrokovic, jehož hlavním cílem je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě. Současně byly spuštěny webové stránky www.mobilita-otrokovice.cz, kde se mohou obyvatelé Otrokovic dozvědět více informací a zároveň zapojit se do plánování,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. V současné době zpracovatel ukončil sběr dat a může uzavřít analytickou část dokumentu. 

„Na začátku setkání budou občané seznámeni s výsledky analýz. Navazovat bude diskuse o rozvoji dopravy ve městě. Na tuto část bude navazovat návrh proveditelných opatření, který zapracuje i připomínky občanů,“ dodala tisková mluvčí.

Na veřejné setkání je zván každý, komu není budoucnost Otrokovic lhostejná.
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ