Ve Zlínském kraji je od včerejšího večera vyhlášen stav regulace

14.02.2017 15:52

ZLÍNSKÝ KRAJ – Od 1. ledna 2017 sleduje stav ovzduší ve Zlínském kraji Český hydrometeorologický ústav, který zároveň sleduje a informuje o vyhlášení smogové situace nebo stavu regulace v jednotlivých krajích České republiky. „Krajský úřad Zlínského kraje nemá v této oblasti již žádné kompetence, protože v kraji není žádný znečišťovatel ovzduší, který by podléhal regulaci,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
„Český hydrometeorologický ústav má seznam 105 podniků z celé České republiky sestavený ministerstvem životního prostředí, které podléhají regulaci. Ze Zlínského kraje tam není ani jeden podnik,“ řekl Alan Urc, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství. „Povinnost regulovat je podnikům sdělena přímo hydrometeorologickým ústavem a rozsah regulace mají v provozních řádech jimi provozovaných zdrojů znečištění. Ani do toho tedy kraje nevstupují. Regulační plány zpracovávají města a obce a v podstatě se týkají pouze dopravy – stanovení nízkoemisních zón (tyto zóny mají jen asi čtyři města v České republice), jako trvalého omezení provozu ve městě, omezení nebo zákaz vjezdu vozidel do centra v případě smogové situace. Toto opatření vyžaduje dostatek parkovišť v okrajových částech, řízení odklonu dopravy na parkoviště, posílení MHD,“ doplnil Urc.
Zhruba na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 regulační prahovou hodnotu (RPH) 150 mikrogramů/m3 a ve výhledu 24h není předpokládán jeho pokles pod RPH.
Informace pro veřejnost:
Při překročení regulační prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 150 mikrogramů/m3, doporučujeme omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem.
„Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu. Přispějete tak ke zlepšení momentální špatné kvality ovzduší, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,“ sdělila tisková mluvčí Zlínského kraje. Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečným onemocněním, starším lidem a malým dětem se se při překročení regulační prahové hodnoty - mikrogramů/m3, doporučuje omezit pobyt pod širým nebem. Dospělým osobám bez zdravotních potíží se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.
Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší ve Zlínském kraji jsou k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje na odkaze www.ovzdusizlin.cz, kde jsou online data měřících stanic v kraji a v jeho bezprostřední blízkosti a dále na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz