Ve Zlíně probíhá rekonstrukce městské čtvrti v Jaroslavicích

22.05.2020 11:10

ZLÍN - Sezóna dopravních staveb je v plném proudu. V polovině března začala plánovaná rekonstrukce ulice Ve Svahu I v místní části Jaroslavice.

„Rekonstrukce celé ulice spočívá v nové pokládce vozovky a úpravu vjezdů nebo vstupů ze zámkové dlažby na soukromé pozemky. Současná vozovka, která je částečně zpevněná, bude odstraněna a nahrazená komunikací z asfaltobetonové konstrukce v šířce 3,5 metru, ohraničená obrubníky,“ informoval tuiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.
Součástí rekonstrukce je i odvodnění komunikace srážkových vod do nově navržených dešťových vpustí, které jsou svedeny do nové dešťové kanalizace místního vodního toku.

„Stavební práce potrvají předběžně do konce června. Z rozpočtu města bylo na tuto akci vyčleněno bezmála 5,4 mil. korun,“ dodal mluvčí.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Magistrát města Zlína