Ve Zlíně přibývá případů poškození veřejného majetku

11.06.2020 08:36

ZLÍN - Po uvolnění opatření kvůli COVID-19 vzrostl ve Zlíně počet vandalských činů. A to tak markantně, že Magistrát města Zlína chce i touto cestou apelovat na všechny, kterým není okolí a život ve Zlíně lhostejný. Informaci poskytl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Pokud byste byli svědky těchto nešvarů, prosíme, kontaktujte neprodleně Městskou policii na tel. 156 nebo Policii ČR tel. 158. Do úpravy a vybavení veřejného prostranství jsou ročně vynakládány nemalé finanční prostředky. Ty jdou pak kvůli pár jedincům, kteří ničí mobiliář, dopravní značení, zeleň či dětská hřiště, vniveč,“ uvedla Kristýna Králová, inspektorka dětských hřišť Odboru městské zeleně.

Odstraňování škod způsobených vandalismem vyžaduje velké úsilí i náklady, které by bylo možné v rámci správy městského majetku vynaložit účelněji, pokud by k těmto událostem nedocházelo.

„Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k této problematice a mají s námi společný zájem na čistotě a upravenosti našeho okolí,“ doplnila Králová.

Podstatou vandalismu je svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení, většinou tak koná pro své potěšení, pro potřebu odreagovat se. Je to konání neúčelné, nekulturní a primitivní.
Tomáš Melzer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína