Ve Zlámanci silničáři staticky zajistí silnici i navazující svah

11.07.2020 10:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – Silničáři ve Zlámanci na Uherskohradišťsku stavebně upraví část silnice, kterou zajistí opěrnou pilotovou zdí a svah nad ní zárubními stěnami a stabilizují také zbývající části svahu.

„Práce v hodnotě bezmála 10 milionů korun budou probíhat za částečné uzavírky se střídavým provozem vozidel v jednom jízdním pruhu. Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. Celková délka řešeného úseku je 191 metrů,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Stavební práce zde budou zahájeny 20. července. Od konce listopadu budou práce přes zimní období přerušeny, dokončení akce se předpokládá v letních měsících roku 2021,“ informoval náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.

Součástí projektu jsou také stavební úpravy připojení polní cesty, sjezdů k nemovitostem a plochy před kulturním domem, dále přeložky kanalizace, nadzemního vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení a stavební úpravy vodovodní přípojky, sdělovacího vedení a plynovodu. Počítá se i s náhradní výsadbou a osazením svislého dopravního značení. Některé stavební objekty jsou investorsky zajišťovány obcí Zlámanec, která pro jejich realizaci získala dotaci ze státního rozpočtu.

Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách šířky vozovky se zachováním provozu v jednom jízdním pruhu. Provoz bude usměrněn přechodným značením nebo řízen semafory.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Zlínský kraj