Ve Valašských Kloboukách probíhají stavební úpravy zázemí charity

29.01.2020 15:54

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Od začátku ledna probíhají v domě s pečovatelskou službou stavební práce na rekonstrukci zázemí valašskokloboucké charity. V přízemních prostorách, kde charita poskytuje klientům své služby, dochází ke kompletní obnově nevyhovujícího sociálního zařízení, výměně elektroinstalace i zdravotechniky. Město Valašské Klobouky na tuto investiční akci obdrželo dotaci 1,8 milionu od MAS Ploština z programu IROP. Celkové náklady na obnovu prostor charity činí 2,9 milionu korun. „Původní zázemí charity bylo ve velmi špatném technickém stavu. Po obnově bude pečovatelkám k dispozici bezbariérové hygienické zařízení, především výškově nastavitelná hydromasážní terapeutická vana. Upraveny budou také toalety, šatny pro personál, prádelna se sušárnou a prostor krizového bytu,“ sdělila starostka Eliška Olšáková a poděkovala nájemníkům, že mají shovívavost s probíhající stavbou a ruchem, který jim zasahuje do komfortu bydlení. Před zahájením prací byli obyvatelé pozváni na schůzku, při níž jim byla představena realizační firma a také podrobný rozsah a postup prací.

Charita Valašské Klobouky provoz během rekonstrukce nepřerušuje, své služby klientům poskytuje na základě individuální domluvy. Osobní hygienu docházejí pečovatelky zajistit ke klientům domů, v případě potřeby vozí zájemce do náhradních prostor charity v sousedním Brumově-Bylnici. Stavební práce by měly být hotové do konce dubna.

Rudolf Maňas

Foto, zdroj: MěÚ Valašské Klobouky, Lenka Zvonková